Міністерство Соціальної Політики України видало наказ про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг.

Цей наказ N 419 набрав чинності 2 липня 2020 року.

Методикою встановлено порядок обчислення середньомісячного сукупного заробітку сім'ї визначення права людини отримання соціальних послуг з допомогою бюджетних коштів; із встановленням диференційованої плати; за рахунок отримувача соціальних послуг чи третіх осіб.

Хто входить до складу сім'ї отримувача соціальних послуг?

Особи, які живуть із одержувачем соціальних послуг:

 • мають загальний побут;
 • мають взаємні правничий та обов'язки і пов'язані на підставі шлюбу/кровного кревності/усиновлення чи з інших підстав, які заборонені законом і суперечать моральним підвалинам суспільства.

Які особи не враховуються у складі сім'ї отримувача соціальних послуг?

Не враховуються:

 • люди, що повністю забезпечуються державою;
 • діти, щодо яких одержувач соціальних послуг був позбавлений батьківських прав;
 • особи, правовий статус яких обумовлений законами України "Про правовий статус осіб, які зникли безвісти", "Про боротьбу з тероризмом" та непрацездатних осіб.

Зверніть увагу! Для обчислення спільного заробітку сім'ї важливі доходи у грошовій формі, закордонній валюті, зароблені як в Україні, так і за її межами.

У сукупний заробіток сім'ї враховуються такі доходи:

 1. нарахована заробітна плата, враховуючи сплачені податки, (суддівська винагорода; грошове забезпечення;
 2. інші виплати, отримані відповідно до трудового договору), отримана як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом;
 3. гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими договорами;
 4. пенсія, щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці, державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, громадянинам з інвалідністю та державна соціальна допомога з догляду;
 5. доходи від підприємницької діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, зокрема доходи адвокатів, приватних нотаріусів, приватних виконавців. Доходи осіб, які займаються зазначеною діяльністю, визначаються на підставі даних Державної податкової служби України, її територіальних органів. За відсутності цих даних доходи фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, визначаються на підставі даних книги обліку доходів та витрат за встановленою формою;
 6. доходи від заняття літературною, художньою, музичною, артистичною та іншою творчою діяльністю, а також винагороди, що виплачуються за публічне виконання творів (роялті);
 7. допомогу з безробіття, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітної підприємницької діяльності відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття";
 8. доходи від здачі нерухомого та/або рухомого майна в оренду або в оренду (на підставі довідок Державної податкової служби України, її територіальних органів);
 9. суми щомісячних страхових виплат, що виплачуються потерпілим на виробництві та особам, які мають на це право, відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування";
 10. суми, що оплачуються час вимушеного прогулу та суми за час вимушеного прогулу при затримці виконання рішення про поновлення на роботі працівника;
 11. допомога з тимчасової непрацездатності, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога на дітей одиноким матерям, частина державної допомоги при народженні дитини, що виплачується щомісяця;
  доходи від продажу об'єктів як нерухомого, і рухомого майна;
 12. доходи від відчуження цінних паперів чи корпоративних прав;
 13. грошові активи (кошти, розміщені на депозитних рахунках (незалежно від дати їхнього відкриття);
 14. доходи від розміщення депозитів;
 15. виграші (призи) у лотерею або інші розіграші; призи (виграші) у грошовій формі, здобуті за перемогу та/або участь у аматорських спортивних змаганнях; виграші в інших азартних іграх, які не заборонені законодавством;
 16. спадщину;
 17. стипендія, у тому числі із сумою її індексації, нарахованої відповідно до закону (крім соціальної стипендії, що надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа);
 18. інші доходи, що підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства.
 19. соціальні виплати, у тому числі пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.

До сукупного доходу сім'ї одержувача соціальних послуг не враховується:

 1. сплачені (за умови документального підтвердження фактичної сплати) та отримані аліменти;
 2. частина державної допомоги при народженні дитини, що виплачується одноразово; частина державної допомоги при усиновленні дитини, що виплачується одноразово;
 3. допомога на поховання, витрати на поховання та пов'язані з ним ритуальні послуги у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
 4. допомогу, компенсацію, винагороду тощо, що надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 5. тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; пенсія із втрати годувальника; державна допомога особі, яка доглядає хвору дитину; державна допомога на дітей, над якими встановлено опіку та піклування; державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; державна соціальна допомога на дітей, що є сиротами та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях;
 6. житлова субсидія;
 7. грошове забезпечення військовослужбовців строкової служби;
 8. суми, що сплачуються підприємствами, установами та організаціями за договорами добровільного медичного страхування своїх працівників;
 9. допомога громадських та благодійних організацій;
 10. одноразову винагороду жінкам, яким надано почесне звання України "Мати-героїня";
 11. оплата праці членів виборчої комісії (у тому числі пенсіонерів та тимчасово не працюючих) у день виборів, у день повторного голосування та у дні встановлення підсумків голосування;
 12. вартість безоплатно одержаних санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, дитячих новорічних подарунків;
 13. допомога "пакунок малюка";
 14. компенсація послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна нянька";
 15. щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;
 16. соц. стипендії;
 17. нарахований, але фактично не виплачений дохід, передбачений підпунктами 1 та 3 пункту 4 цієї Методики (за умови документального підтвердження);
 18. дохід від продажу об'єкта нерухомого майна, що був єдиним місцем проживання, за умови купівлі іншого;
 19. компенсація за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду;
 20. вартість наданих соціальних послуг;
 21. суми отриманих пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та зрідженого газу;
 22. посібник з вагітності та пологів;
 23. одноразова допомога потерпілому (членам його сім'ї та особам, які перебували на утриманні померлого) внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Методикою враховано також особливості обліку окремих видів доходів, а саме:

 • доходи, отримані у валюті, перераховуються до чинної в Україні грошової одиниці за курсом Національного банку України на дату їх отримання, у разі затримки у виплаті доходу - на дату звернення за отриманням соціальних послуг;
 • середньомісячний сукупний дохід члена сім'ї, який має фермерське господарство, зараховується як визначений на підставі даних Державної податкової служби України, її територіальних органів обсяг доходів за попередній календарний рік, поділений на 12, з урахуванням індексу інфляції;
 • розмір середньомісячного сукупного доходу члена сім'ї, зайнятого на сезонних роботах, згідно зі списком сезонних робіт та сезонних галузей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 року N 278, обчислюється як обсяг доходів за попередній повний сезон, поділений на 12, з урахуванням коефіцієнта зростання середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки;
 • для громадян, яким призначена пенсія вперше або звільнені з роботи в період, за який враховуються доходи, які не мають інших доходів, крім пенсії, у сукупному доході на розсуд пенсіонера враховується дохід за цей період, визначений у загальному порядку, або розмір призначеної щомісячної пенсії;
 • грошові доходи, визначені пунктом 4 цієї Методики, враховуються у тому місяці, протягом якого вони нараховані;
 • суми пенсій та допомоги за рішенням суду враховуються у тому місяці, у якому вони фактично виплачені;
 • доходи осіб, які працюють за трудовим договором у фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, враховуються за даними фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, які виплачують доходи;
 • одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності враховується у сукупному доході як середньомісячна величина за період, на який надається допомога з безробіття, визначена шляхом поділу загальної суми виплати на кількість місяців, за які вона отримана;
 • доходи, нараховані з періодичністю за квартал, півріччя, рік, обліковуються у сукупному доході як середньомісячна величина за відповідний попередній період, визначена шляхом поділу загальної суми доходу на кількість місяців, за які вона нарахована;
 • розмір середньомісячного доходу фізичних осіб, у незалежній професійній діяльності, на підставі даних книги обліку доходів та витрат за встановленою формою, обчислюється виходячи з чистого доходу за попередні шість місяців, поділеного на 6;
 • для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід, обчислений у таких розмірах мінімальної заробітної плати, встановленої станом на кінець періоду, за який враховуються доходи:
  однієї мінімальної заробітної плати – для платників єдиного податку першої групи;
 • двох мінімальних заробітних плат – для платників єдиного податку другої групи;
 • трьох мінімальних заробітних плат – для платників єдиного податку третьої групи

При цьому для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, не враховується дохід, отриманий самозайнятою особою та дохід від здійснення підприємницької діяльності.

 • за відсутності офіційних даних про доход працездатного члена сім'ї одержувача, відсутність у нього офіційного доходу (крім осіб, які перебувають у місцях позбавлення або обмеження волі, під домашнім арештом, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді усунення від роботи) (посади), заходи припинення у вигляді утримання під вартою; є алко- або наркозалежними, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я первинного рівня на підставі довідки встановленого зразка закладу охорони здоров'я, що провадить діяльність з надання наркологічної допомоги населенню, де особа перебуває на диспансерному обліку; зареєстровані як безробітні у державній службі зайнятості та не отримують допомоги з безробіття; які звернулися за призначенням компенсації відповідно до частини сьомої статті 13 Закону України "Про соціальні послуги" його середньомісячний сукупний дохід дорівнює одній мінімальній заробітній платі;
 • сума фінансових активів до обчислення середньомісячного сукупного доходу члена сім'ї розраховується шляхом розподілу всієї суми на 12.